Obróbka otworów w kadłubie pod wstawienie tulei cylindrowych (suche lub mokre tuleje)

Jeżeli stopień zużycia gładzi cylindrowej nie pozwala na zastosowanie nawet największego wymiaru naprawczego, wymienne tuleje cylindrowe (suche lub mokre) albo żebrowane odlewy cylindrów wymienia się na nowe.

W przypadku otworów cylindrowych wykonywanych bezpośrednio w kadłubie silnika lub niedostępnych na rynku odlewów cylindrów żebrowanych (często powodem jest również cena nowej tulei) naprawę można wykonać przez powiększenie średnicy nadmiernie zużytego otworu i osadzenie w nim wciskowe suchej żeliwnej tulei naprawczej. Jej wewnętrzna średnica odpowiada wymiarowi nominalnemu dla danego typu silnika, dzięki czemu możliwe stają się kolejne naprawy z zastosowaniem fabrycznie ustalonych wymiarów naprawczych.