Wymiana tulejki w główce korbowodu

Wymianę tulejki w główce korbowodu powinno się przeprowadzać przy użyciu prasy ręcznej lub, przy większych średnicach, z wykorzystaniem prasy hydraulicznej. Po wyciśnięciu tulejki należy zmierzyć średnicę wewnętrzną otworu główki korbowodu i porównać ją z wymiarami w karcie serwisowej. Jeżeli nasz wymiar pokrywa się z katalogowym, możemy przystąpić do wciśnięcia nowej tulejki.

Należy zwrócić uwagę, aby otwór do olejenia w tulejce pokrywał się z odpowiednim otworem w główce korbowodu (rys. 1) (czasami otwór do olejenia sworznia wykonuje się w tulejce po jej wciśnięciu do główki korbowodu) lub gdy brak takiego otworu – przecięciem tulejki do boku korbowodu. Kiedy otwór pod tulejkę jest większy niż podany w katalogu, należy główkę rozwiercić pod tulejkę nadwymiarową (o większej średnicy zewnętrznej).

montaż tulejki

Rys. 1. Montaż tulejki w główce korbowodu.