Sprawdzenie zgięcia lub skręcenia korbowodu i ewentualne jego prostowanie

Sprawdzenie zgięcia lub skręcenia korbowodu

Korbowody krzywią się najczęściej podczas gwałtownego zatrzymania silnika, np.:

  • zerwanie paska rozrządu (zawory uderzają w górną część tłoka),
  • wjechanie w kałużę wody, kiedy filtr powietrza zaciągnie wodę i dostanie się ona do cylindra (powietrze da się sprężyć – woda nie),
  • podczas dachowania samochodu, kiedy olej dostanie się do cylindrów (podobny efekt jak dostanie się wody do cylindrów),
  • w trakcie wypadku, kiedy silnik zostaje nagle zatrzymany, często przeskakuje koło rozrządu na pasku zębatym (zawory uderzają w górną część tłoka),
  • przy zatarciu panewki na czopie korbowym (temperatura powyżej 500°C – kolor miejsca zatarcia niebiesko-granatowy),
  • podczas pracy na korbowód działają siły bezwładności, które potrafią wykrzywić trzon korbowodu.

Podczas wstępnej weryfikacji, kiedy zauważymy duże skrzywienie, korbowód natychmiast złomujemy. Jeżeli skrzywienie jest prawie niezauważalne gołym okiem, sprawdzamy jego równoległość osi otworów główki i stopy przy pomocy specjalnego przyrządu (rys. 1). Stopę korbowodu mocuje się na czopie rozprężnym przyrządu, po czym opiera się pryzmy przymiaru (konika) na sworzniu tłokowym osadzonym w główce badanego korbowodu. Miarą skręcenia lub zgięcia korbowodu są szczeliny między nóżkami przymiaru a płytą przyrządu. Szczelinę mierzy się szczelinomierzem. Korbowód nie jest zgięty ani skręcony, jeżeli wszystkie trzy nóżki przymiaru przylegają do płyty przyrządu.

Prostowanie korbowodu możemy wykonać ręcznie na prasie mechanicznej (rys. 2) lub hydraulicznej poprzez spowodowanie odkształceń w kierunku przeciwnym do wygięcia trzonu korbowodu. Podczas prostowania należy stosować obciążenie statyczne, aby uniknąć powstawania naprężeń i pęknięć.

Jeszcze raz podkreślamy, że możemy podjąć próbę prostowania tylko dla niedużych odkształceń.

Urządzenie do sprawdzenia zgięcia lub skręcenia trzonu korbowodu

Rys. 1. Urządzenie firmy Berco typ SB 450 do sprawdzenia zgięcia lub skręcenia trzonu korbowodu.

 

Prasa mechaniczna do prostowania trzonu korbowodu

Rys. 2. Prasa mechaniczna do prostowania trzonu korbowodu.