Obróbka gładzi cylindrów na wymiar naprawczy

Obróbka gładzi cylindrów na wymiar naprawczy polega na powiększeniu średnicy cylindrów do kolejnych średnic naprawczych i poddawaniu ich ponownej obróbce wykańczającej. W trakcie pomiarów poprzedzających naprawę należy ustalić rzeczywistą średnicę cylindra w miejscu najgłębszego zużycia gładzi i odszukać w danych fabrycznych silnika najbliższy (większy) wymiar naprawczy. Zgrubne powiększenie średnicy cylindra wykonuje się metodą toczenia na wytaczarce, a wymiary ostateczne uzyskuje się w trakcie precyzyjnego szlifowania (honowania) na specjalnej obrabiarce do otworów cylindrowych.

Na wyposażeniu naszych dwóch zakładów posiadamy siedem wytaczarek i cztery honownice producentów włoskich, niemieckich, polskich i rosyjskich. Parametry tych maszyn są zgodne z wymogami producentów silników spalinowych.

Jesteśmy w stanie zregenerować każdy dostępny na naszym rynku silnik spalinowy.