Naprawa pęknięć i wyłamań ścianek

Pęknięcia kadłubów można spawać elektrycznie na zimno z użyciem elektrod EŻM ze stopu Monela, stalowych E34 lub ze stopu miedzi. Stosuje się również elektrody żelazo-niklowe i niklowe, nie dopuszczając przy tym do zbytniego nagrzania kadłuba. Dlatego spawanie gazowe lub lutospawanie (lutowanie twarde) nie są zalecane. Pękniętą przestrzeń cieczową kadłuba można też uszczelnić metodami: metalizacji natryskowej lub galwanicznej, kołkowania, klejenia (tworzywa epoksydowe itp.) oraz (według mnie najlepszy sposób) używając szycia za pomocą specjalnych zszywek i śrub stożkowych - patent USA. Szycie pęknięć zostało dokładnie omówione
naprawie głowicy (patrz: naprawa pęknięć w głowicy).

Spawania, lutospawania i klejenia w naszym zakładzie się nie wykonuje.

naprawa pęknięć kadłuba

Rys. 1. Przykład usunięcia pęknięcia w kadłubie za pomocą szycia.