NAPRAWA PĘKNIĘĆ I WYŁAMAŃ ŚCIANEK KADŁUBA

Pęknięcia kadłubów można spawać elektrycznie na zimno z użyciem elektrod EŻM ze stopu Monela, stalowych E34 lub ze stopu miedzi. Stosuje się również elektrody żelazo-niklowe i niklowe, nie dopuszczając przy tym do zbytniego nagrzania kadłuba. Z tego powodu spawanie gazowe lub lutospawanie (lutowanie twarde) nie jest zalecane. Pękniętą przestrzeń cieczową kadłuba można też uszczelnić innymi metodami: metalizacji natryskowej lub galwanicznej, kołkowania, klejenia (tworzywa epoksydowe itp.) oraz – co uważamy za najlepszy sposób – używając szycia za pomocą specjalnych zszywek i śrub stożkowych opatentowanego w USA. Szycie pęknięć zostało dokładnie omówione w zakładce dotyczącej napraw pęknięć w głowicy.

Spawania, lutospawania i klejenia w naszym zakładzie się nie wykonuje.

naprawa pęknięć kadłuba

Rys. 1. Przykład usunięcia pęknięcia w kadłubie za pomocą szycia.