WYMIANA ŁOŻYSK WAŁU ROZRZĄDU

Wymiana łożysk wału rozrządu (pod warunkiem, że łożyska te znajdują się w kadłubie, a nie w głowicy) jest zazwyczaj operacją konieczną przy wykonywaniu remontu kapitalnego silnika. Z reguły są to łożyska ślizgowe w postaci tulejek z brązu ołowiowego lub ze stali wylanej stopem łożyskowym.

Po usunięciu zużytych łożysk gniazda należy dokładnie oczyścić i pomierzyć, czy otwory pod nowe łożyska mieszczą się w tolerancji podanej przez producenta. Jeżeli wymiary są zgodne, należy w nie wcisnąć nowe tulejki. Średnice zewnętrzne tulejek są jednakowe, niezależnie od wymiaru naprawczego. Średnice wewnętrzne są obrabiane na odpowiedni wymiar naprawczy dopiero po wciśnięciu ich w gniazda w kadłubie. Gwarancję współosiowości łożysk wału rozrządu zapewnia roztaczanie ich wszystkich z jednego zamocowania, przy użyciu specjalnej wytaczarki poziomej.

wytaczarka pozioma

Rys. 1. Wytaczarka pozioma firmy Berco, produkcji włoskiej. Maksymalna długość kadłuba 2000 mm, zakres obrabianych średnic 24-200 mm przy zastosowaniu kilku średnic wytaczadeł. Łatwość obsługi i czas wykonania naprawy - porównywalne z powyższą maszyną.