Sprawdzenie charakterystyki sprężyny

Sprawdzenie charakterystyki sprężyny polega na wyznaczeniu wartości jej ugięcia pod określonym obciążeniem. Do sprawdzenia charakterystyki sprężyn służy przyrząd pokazany na rys. 1.

Powierzchnia sprężyn powinna być gładka – bez zadziorów, pęknięć, rys, zawalcowań, wżerów i nalotów korozji. Na skutek bardzo ciężkich warunków pracy sprężyny tracą swą sprężystość i zmieniają parametry konstrukcyjne: długość, średnice oraz prostopadłość i równoległość czół. Sprężyny niespełniające wymagań podanych w instrukcji fabrycznej należy wymienić na nowe.

przyrząd do sprawdzania charakterystyki sprężyn zaworowych

Rys. 1. Przyrząd do sprawdzania charakterystyki sprężyn zaworowych firmy Berco CM 250 E. Można mu wpisać dane fabryczne różnych modeli sprężyn, które później porównujemy z badanymi.