Próba szczelności płaszcza wodnego

Próba szczelności płaszcza wodnego. Przed przystąpieniem do dalszej naprawy głowicy, zaraz po jej rozbiórce i wstępnym myciu, powinniśmy dokonać próby szczelności płaszcza wodnego w głowicy. Wyraźne pęknięcia, wykruszenia i wyłamania ścianek można wykryć podczas szczegółowych oględzin. Natomiast małe pęknięcia, które są tak samo groźne jak te duże, ujawniają się dopiero przy próbie szczelności.

Próba ta polega na uszczelnieniu przestrzeni cieczowej głowicy oraz doprowadzeniu do niej jednym otworem ciepłej wody, a drugim jej odprowadzenie (rys. 1). Głowica pracuje wtedy w układzie zamkniętym przez około 15 minut (nagrzanie głowicy do temp 900°C) , po czym zamykamy dopływ i odpływ wody i wprowadzamy ciśnienie rzędu 4 - 6 atmosfer. Pompa wody w silniku daje ciśnienie max 1,5 atmosfery. Woda wydostająca się przez nieszczelności wskazuje miejsca pęknięć.

Tą samą czynność można wykonać też w inny sposób. Wkładając głowicę do ciepłej wody a następnie po nagrzaniu do wcześniej przygotowanego dojścia wtryskujemy powietrze.

głowica z uszczelnioną przestrzenią cieczową

Rys. 1. Głowica z uszczelnioną przestrzenią cieczową i doprowadzoną wodą.

 

urządzenie do sprawdzania szczelności płaszcza wodnego

Rys. 2. Włoskie urządzenie firmy Comec BTP 1000 do sprawdzania szczelności płaszcza wodnego w głowicy i kadłubie.