PRÓBA SZCZELNOŚCI PŁASZCZA WODNEGO GŁOWICY

Przed przystąpieniem do dalszej naprawy głowicy, zaraz po jej rozbiórce i wstępnym myciu, powinniśmy dokonać próby szczelności płaszcza wodnego głowicy. Wyraźne pęknięcia, wykruszenia i wyłamania ścianek można wykryć podczas szczegółowych oględzin. Małe pęknięcia, które są tak samo groźne jak te duże, ujawniają się dopiero przy próbie szczelności.

Próba ta polega na uszczelnieniu przestrzeni cieczowej głowicy oraz doprowadzeniu do niej jednym otworem ciepłej wody, a drugim jej odprowadzenie (rys. 1). Głowica pracuje wtedy w układzie zamkniętym przez około 15 minut (nagrzanie głowicy do temp 900°C), po czym zamykamy dopływ oraz odpływ wody i wprowadzamy ciśnienie rzędu 4-6 atmosfer. Pompa wody w silniku daje ciśnienie maksymalne 1,5 atmosfery. Woda wydostająca się przez nieszczelności wskazuje miejsca pęknięć.

Tą samą czynność można wykonać też w inny sposób, wkładając głowicę do ciepłej wody, a następnie po nagrzaniu wtryskując powietrze do wcześniej przygotowanego dojścia.

głowica z uszczelnioną przestrzenią cieczową

Rys. 1. Głowica z uszczelnioną przestrzenią cieczową i doprowadzoną wodą.

 

urządzenie do sprawdzania szczelności płaszcza wodnego

Rys. 2. Włoskie urządzenie firmy Comec BTP 1000 do sprawdzania szczelności płaszcza wodnego w głowicy i kadłubie.