Korbowody czasami się krzywią.

 

KorbowódZazwyczaj dzieje się to gdy silnik zatrzymuje się bardzo gwałtownie. Przyczyną skrzywienia może być zerwanie paska rozrządu i uderzenie zaworów w górną część tłoka, dostanie się wody do cylindra przez filtr powietrza (np. po wjechaniu w kałużę), przeskoczenie koła rozrządu na pasku zębatym czy zatarcie panewki na czopie korbowym. Musimy pamiętać też o tym, że na korbowód podczas jego pracy działają siły bezwładności, które mogą wykrzywić jego trzon. Jak sprawdzić, czy korbowód się skrzywił?

Urządzenie do sprawdzania zgięcia lub skręcenia trzonu korbowodu

Zacznijmy od tego, że korbowody z dużymi skrzywieniami się po prostu złomuje. Jeśli jednak skrzywienie jest prawie niezauważalne, korbowód poddaje się dalszej weryfikacji, by ustalić, czy nadaje się on do naprawy. Robi się to przy pomocy specjalnego przyrządu. Stopę korbowodu mocuje się na czopie rozprężnym przyrządu, a następnie opiera się pryzmy przymiaru na sworzniu tłokowym osadzonym w główce badanego korbowodu. Skręcony lub zgięty korbowód będzie miał szczeliny (mierzone szczelinomierzem) między nóżkami przymiaru a płytą urządzenia. Jeśli wszystkie nóżki przylegają do płyty, korbowód jest prosty. Przy okazji warto sprawdzić też stan tulejki główki korbowodu oraz powierzchni wewnętrznej jego łba. Proces polega na sprawdzeniu średnicy, owalności i stożkowatości, a następnie porównaniu otrzymanych wyników z danymi katalogowymi. Tulejka powinna dobrze przylegać do otworu w główce. Jeśli korbowód jest wymieniany, należy też koniecznie sprawdzić jego masę. W jednym silniku nie powinno się stosować korbowodów o różnicy mas większej niż 10 g.

Naprawa korbowodu

Naprawa korbowodu jest możliwa tylko i wyłącznie wtedy, gdy odkształcenia nie są duże. Prostowanie wykonuje się ręcznie przy pomocy pracy mechanicznej lub hydraulicznej. Polega ono na wykonywaniu odkształceń w przeciwnym kierunku niż kierunek wygięcia korbowodu. Bardzo istotne jest, aby podczas procesu naprawy pamiętać o zastosowaniu obciążeń statycznych. Dzięki temu udaje się zapobiec naprężeniom i pęknięciom.